Norsk flag

Norsk

Du kan bruke vår varslingsordning til å varsle om alvorlige eller kritikkverdige forhold vedrørende TeeShoppen.

Varslerprogrammet er satt opp for å motta informasjon om følgende forhold:

- Bestikkelser/korrupsjon

- Brudd på retningslinjer/prosedyrer

- Interessekonflikter

- Diskriminering

- bedrageri

- Helse/sikkerhet/miljø

- Seksuell trakassering og overgrep

- Uetisk atferd

- Tyveri og nasking

- Mobbing og trakassering

- Andre alvorlige lovbrudd

Systemet er utviklet for å avdekke forhold som ellers ikke ville ha kommet til vår kunnskap.

Du kan rapportere konfidensielt med navn og kontaktinformasjon, eller du kan velge å rapportere anonymt.

Du kan lese mer om rammene for bruk av ordningen i menyen under "Varslingspolicy". Informasjon om behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med varslingsprogrammet finner du under "Personvern". Du kan lese om hva du bør tenke på i denne sammenhengen under "Anonymitet" ovenfor.

Oppfølging av varselet ditt kan være nyttig av flere grunner:

1. Du ønsker å se status for rapporten din for å sjekke om en annen sak har blitt behandlet.

2. Varslerkontoret har bedt om ytterligere informasjon fra deg.

Opprett en ny rapport

Denne varslerløsningen er gjort tilgjengelig av WhistleService